خرید اقساطی

هزار مارکت در جهت رفاه مشتریان عزیز و گران‌قدر خود شرایطی را لحاظ کرده است که بتوانند خریدهای خود را به‌صورت اقساطی انجام دهند و مبالغ مدنظر را در چندین نوبت با توجه به شرایط انتخابی‌شان، پرداخت کنند.

شایان ذکر است که مدت زمان پرداخت اقساط با توجه به هر انتخاب کاربر می‌تواند متفاوت و بین 1 الی 6 ماه باشد و همچنین سقف خرید اقساطی نیز متفاوت است.

فرم درخواست خرید اقساطی